Hlavní stránka Rady Cestování se psem

Cestování se psem

Zimní prázdniny jsou v plném proudu, spousta lidí jede za lyžováním na hory, nebo naopak někam za teplem. Pokud vyrážíte do zahraničí a berete si sebou svého čtyřnohého kamaráda, je potřeba dodržet několik pravidel.

Při stříhání psů se mě lidé ptají, jestli náhodou nevím, co a jak a proto jsem na webu Státní veterinární správy a Celní správy našla pár informací, které Vám možná pomůžou na nic nezapomenout.

Psí pas

Pro cestování po zemích Evropské unie není žádných zvláštních překážek - stačí tzv. pas pro malá zvířata,  který majitelé psů musí mít při sobě. Vystavují ho schválení soukromí veterinární lékaři.
Podmínkou vydání pasu je označení zvířete - musí být tetováno (čitelně), nejlepší způsob je očipovaní pejska elektronickým čipem,  což  provádí soukromí veterinární lékaři. Dále zvíře musí být vakcinováno proti vzteklině v souladu s naším veterinárním zákonem, tudíž i s legislativou Evropské unie;  to znamená, že první očkování musí  proběhnout po třetím měsíci stáří.


Cestování se psem v členských zemích Společenství

Jistou odlišnost je třeba očekávat při cestování do Velké Británie, Severního Irska, na Maltu či do Švédska. Tyto země požadují potvrzení z Evropské unie uznané laboratoře o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Velké Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. Británie, Irsko, Malta, Finsko a Kypr též požadují do 48 hodin před vstupem ošetřit psa prostředkem proti echinokóze a klíšťatům. Švédsko a Finsko požadují ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem.


Cestování se psem v nečlenských zemích Společenství

Turisté, kteří směřují se psem do některé z nečlenských zemí, pas pro psa potřebují při návratu na území Evropské unie.  Navíc pak musí splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země. Např. v případě Chorvatska musí mít majitel pro své zvíře potvrzení o  vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci - tetování, nebo označení čipem (to vše je obsaženo v pasu pro malá zvířata). Jde-li o mladého psa s prvním očkováním, musí být provedeno nejméně 6 měsíců před vstupem. Cestovatel musí mít u sebe navíc potvrzení od soukromého veterinárního lékaře dokládající skutečnost, že zvíře je zdrávo a potvrzení z místně příslušné krajské, popřípadě městské veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace. Chorvatsko ještě uvádí, že do země nesmí psi plemen pitbul apod., kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kynologického svazu (FCI).

Zdroj: Celní správa České Republiky

 

 

Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty), zpětný návrat a dovoz zvířat ze všech členských států EU do ČR

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas (Pas zvířete v zájmovém chovu - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země - pro Českou republiku písmena CZ - a pořadovým číslem přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře)

2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním (jsou dva možné způsoby - tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.)

3. očkování proti vzteklině (zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.)

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky: Finsko - ošetření proti echinokokóze (Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Ošetření musí být provedené ne více než 30 dní před vstupem do země, do pasu musí být zaznamenána také dávka přípravku.)

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

1. pas

2. identifikace zvířete mikročipem

3. očkování proti vzteklině

4. sérologické vyšetření na vzteklinu (k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle - po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel - k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml. http://www.svscr.cz/index.php?art=945)

5. ošetření proti echinokokóze (ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.)

6. ošetření proti klíšťatům (ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země - k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.)

Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Zdroj: Státní veterinární správa České republiky

Na příště zkusím připravit pár rad, jak připravit na cestu pejska tak aby ji v pohodě zvládl.

No, a pokud se před cestou zastavíte v mém psím salónu Dita na adrese Vítkova 13, Praha 8 – Karlín, Vašeho pejska vykoupeme, ostříháme srst i drápky, vytrháme chloupky z uší, prostě uděláme vše pro to, aby se cítil pohodlně a byl upravený pro každou příležitost.

Příbuzná témata: